About

Fritidsfotograf med stor lidenskap for natur og friluftsliv. En viktig del av naturopplevelsen for meg er stillheten og naturlydene, det uberørte og opplevelsen av at naturen står i sentrum. Gleden, friheten og de helsemessige fordelene man oppnår er selvfølgelig viktige, men det er også en fornemmelse av å finne ro, harmoni inni seg selv, øke bevisstheten om hva man vil med livet, som er årsaken til at jeg hele tiden søker ut i naturen.

Dessverre er det også blitt slik de siste årene, at naturen har fått en utfordrer, fordi mange ukritisk deler sine naturopplevelser i sosiale medier til en hel verden, noe som  resulterer i økt forsøpling og stor slitasje på sårbare områder. Interessen for naturen har økt enormt de siste få årene og det er grunn til å reflektere over hva dette kan innebære på sikt.

Å få turtips fra andre er en fin måte å få nye naturopplevelser på, men etter min mening er en del av det å oppleve naturen at man også skal skape sine egne turer og anstrenge seg litt for å få nye naturopplevelser.