Kjøsterudjuvet

Kjøsterudjuvet ligger i Drammen, eller rettere sagt, rett nordvest for Drammen. For mange på Åssiden er det et yndet turområde. Kjøsterudjuvet er nok mer imponerende enn Asdøljuvet i forhold til sin størrelse og her kan man også teste hvordan det står til med høydeskrekken, hvor juvet noen steder er 60 m høyt. Også her er det tidvist mulig å gå nede i selve juvet, når vannføringen ikke er på sitt høyeste. På det smaleste er juvet kun 4 meter bredt.

This slideshow requires JavaScript.

Turen nede i juvet er ikke for hvem som helst. Et par steder klatrer man opp veggen ved siden av flere meter lange fossefall. Er det mye vann, kan man glemme å gå hele strekningen i bunnet av juvet, men heldigvis er det mulig å gå langs kanten av juvet på begge sider, hvilket gir et flott inntrykk av juvets størrelse.

003 Kjøsterudjuvet_20161102 (38)

 

This slideshow requires JavaScript.

Det vil nok være en interessant opplevelse å gå her på vinteren når det er frossent, så det kan jo være det neste målet.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s